fbpx

Författare: Eva Staxäng

I bön för staden

Den här våren har inte liknat något annat och mycket som var planerat har fått ställas in och ibland ställas om. Vi som arbetar i de olika församlingarna har kämpat på och gjort vad vi kunnat för att fortsätta att vara kyrka, men i alla fall jag själv har ibland kunnat uppleva en känsla av isolering och osäkerhet. Därför var det så roligt när vi på pingstdagen kunde ta ett initiativ och fira gudstjänst tillsammans.

Det blev en fin stund där vi konkret fick be för vår stad och som vi fick dela med många, men kanske var sättet som den planerades och genomfördes på minst lika glädjande. Från det att vi var några församlingsledare som i slutet av april nappade på idén till att gudstjänsten sändes gick det bara några veckor och för mig som är ganska ny i det ekumeniska arbetet i Göteborg var det ett tecken på det goda och generösa ekumeniska klimatet som vi har i vår stad. Därför ser jag med stor förväntan fram mot att nu få bli en del av arbetet med Hjärta Göteborg!

Profeten Jeremia uppmanar oss att be för vår stad för och att göra allt för att få den att blomstra (Jer. 29:7). Det är ett viktigt uppdrag och därför så är det gott att vi nu får fortsätta att göra det här tillsammans.

Jag har fått förtroendet att vara en del av den grupp som skall planera för en ny gemensam gudstjänst även nästa pingst. Att få fundera över vad varje sammanhang kan bidra med kommer att bli spännande och att få fördjupa ett redan gott samarbete är en nåd att vara tacksam för.

Vi ber nog alla för vår stad i våra olika gudstjänster, men att få göra det tillsammans tror jag kan bli till en alldeles särskild välsignelse.

Maria Fässberg Norrhall,
pastor och föreståndare i S:t Jakobs kyrka, Equmeniakyrkan

Webbsänd pingstgudstjänst unikt ekumeniskt initiativ

Som ett led i att höja temperaturen inför Hjärta Göteborg pingsten 2021 går de kristna kyrkorna i Göteborg samman och satsar på en ekumenisk webbsänd gudstjänst ett år i förväg – på pingstdagen 2020. Syftet är också att forma ett utåtriktat evangeliskt tilltal från kyrkorna till Göteborg och den situation staden står i.

Det var efter ett möte med citypastorerna som tanken om en gemensam webbsänd gudstjänst lagom till pingstdagen 2020 kom upp.

– Vi tror att vi i samband med pingsten, som en av våra stora kristna helger, tillsammans kan nå långt in i vår stad och vårt samhälle som plågas så svårt just nu, säger Urban Ringbäck, ordförande för Hjärta Göteborg. Samtidigt kan vi på bred front inspirera för den ännu större satsningen på Hjärta Göteborg pingsten 2021.

– Vi grep ett tillfälle i flykten och bjuder in alla församlingar som vill att vara med. Vi tror att vi har ett upplägg som kommer att vara samlande för väldigt många kyrkor och också nå ut långt utanför kyrkväggarna, säger Urban Ringbäck.

Sträckan och tiden för att lyckas dra samman de kristna kyrkorna har varit kort. Men ett stort och brett engagemang har möjliggjort gudstjänsten som har temat ”En enad kyrka för en helad stad” vilket också är visionen för Hjärta Göteborg. Gudstjänsten sänds söndag 31 maj kl 11.00.

Pastor Tomas Sjödin från Smyrnakyrkan predikar och sändningsord och välsignelse ges av kyrkoherde Martin Lindh, Örgryte församling. I gudstjänstens övriga delar såsom textläsning, förbön och musikaliska inslag medverkar många olika kristna församlingar i Göteborg.

I gudstjänstens avslutande del visas en nyproducerad video där sångare från 18 olika kyrkor i Göteborg – var och en för sig – sjunger välsignelsen som sedan klippts ihop till en sång.

Eva Staxäng

Den församling som önskar sända gudstjänsten från den egna hemsidan, kanske som ett komplement till den egenproducerade, kan kontakta Eva Staxäng, eva.staxang@hjartagoteborg.se

Se Urban Ringbäcks hälsning på Youtube: https://youtu.be/kyecHx9s-p0

Att bygga med Guds hjälp!

I arbetet med Hjärta Göteborg har vi tydligt fått erfara Guds kallelse och ledning. Vår längtan är att människor i Göteborg ska få erfara Guds hjärta för var och en och för oss alla tillsammans. Ett hjärta som är fyllt av nåd och kärlek. Därför är det stort när kyrkor går samman för att evangeliet ska bli tydligt, inte minst när kyrkohistorien är så fylld av splittring.

Men den här våren ställer oss inför många nya frågor och svårigheter, både på kort och lång sikt.
Det handlar inte om tvivel på vad Gud har lagt på våra hjärtan – En enad kyrka för en helad stad – snarare blir det allt mer angeläget för varje dag som går. Snarare handlar det om hur detta konkret kan bli verklighet och när.

Broder Alois, ledare i kommuniteteten Taizé, skriver följande tänkvärda ord: Hur skulle vi i den här svåra tiden kunna låta bli att fråga oss: Vad väntar sig Kristus av oss? Vad erbjuder oss den Uppståndne, som kom för att vara med sina modfällda lärjungar trots de stängda dörrarna? Vad kallar han oss till idag? I de svårigheter som vi upplever nu, får vi vägledas av broder Rogers ord: ”Att inte bara stå ut med det som händer utan att bygga med det, med Guds hjälp.”

Gud möter oss alltid i verkligheten, inte när det är som vi önskar och hoppas, utan så som det faktiskt är. Det betyder att Gud kommer oss till mötes och kallar oss i den situation vi just nu befinner oss. Vår gemensamma kallelse är att lyssna och följa och att inte bara stå ut med det som händer utan bygga med det, med Guds hjälp.

Martin Lindh, Örgryte församling

Mer om Hjärta Göteborg

Tredelad gåva

Gåvan som kyrkorna ger är tredelad: en fest på temat Grattis Göteborg, en jubileumsskrift med del eller delar av bibeln och med tillhörande tankar och böner för staden, samt ett diakonalt spår med bland annat en insamling som skall bidra till att minimera ojämlikheter i staden. Visionen – En enad kyrka för en helad stad – har till syfte att visa Göteborg och göteborgarna att de kristna kyrkornas arbete i och för staden gör skillnad. Målet är att kyrkorna gemensamt i samband med Göteborgs 400-årsjubileum ger Göteborg en present som blir av bestående värde.

De tre gåvorna till Göteborg

Födelsedagsgåvan till staden är som nämnts tidigare en stor fest i samband med firandet men också en gåva som sträcker sig över lång tid med en önskan om ett rättvisare Göteborg. Gåvan är tredelad. Två av gåvorna till Göteborg sätter fokus på pingsthelgen 2021.

Grattis Göteborg

Grattis Göteborg! är temat för den fest som Hjärta Göteborg vill ge staden och dess invånare. En födelsedagsfest med nåd, fred och försoning i fokus (pingstafton 2021). Det planeras också för en gemensam gudstjänst (pingstdagen 2021). Denna gåva vill skapa en känsla av enighet och samhörighet och är också startskottet för den insamling som ligger till grund för fonden (mer om den nedan) och blir också ett tillfälle att bygga relation till människorna i Göteborg.

Jubileumsbibeln

Jubileumsbibeln är en bok eller annan trycksak med en eller delar av bibeln och med personliga hälsningar, önskningar och böner om tro, hopp och kärlek. Boken vill sprida det glada budskapet på ett lättillgängligt sätt till en stad som präglas av sekularisering.

Det sociala arbetet

Den tredje gåvan är långsiktig och riktar sig mot det sociala och diakonala arbete som stadens olika kyrkor bedriver i Göteborg. Genom en insamlingsfond vill Hjärta Göteborg inspirera till nya gemensamma initiativ och uppmuntra till samarbete för att minska klyftorna i en segregerad stad. Fonden ska på ett tydligt sätt verka för att den orättvisa fördelning av resurser som präglar Göteborgs olika områden minimeras.

Fonden har två övergripande mål:

1. Att öka kyrkornas sociala engagemang i Göteborg.

2. Att öka samverkan mellan församlingar och diakonala organisationer i Göteborg.

Mer om vår gåva till staden

Något stort ligger i luften

Några få gånger i livet infinner sig en känsla av att nu händer det något stort som man inte riktigt har ord för. Något som går utanför ens ramar, där inte minnen och tidigare erfarenheter räcker till som referenser. Det som sker är något som inte går att kontrollera, man vet inte riktigt var det tar vägen och det känns som att det är så det ska vara. För mig har Hjärta Göteborgs framväxt varit av den kalibern. Jag vill ogärna använda ordet ”projekt”. Då passar det ibland missbrukade ordet ”vision” bättre. En vision är ju framtidsbild som får många hjärtan att börja klappa i takt. Den respons vi har mött har varit fantastisk. Då inte bara hurrarop, utan viktiga beslut har tagits, gåvor har börjat strömma in och många människor har visat vilja att ge tid och engagemang. Jag tycker inte man ska ha bråttom med att sätta ord på en vision. Så var det också när Hjärta Göteborg växte fram. Vi smakade på många formuleringar. Men i den första storsamlingen landade det i orden ”En enad kyrka för en helad stad”.

• Detta är en vision som är djupt förankrad i kyrkans kallelse till enhet och tjänst.

• Den berör också längtan som finns på djupet i alla delar av kristenheten.

• Den knyter också tydligt an till stadens visionsarbete inför dess 400- årsjubileum.

• Den adresserar också den segregation på många områden som är den stora utmaningen för vårt samhälle.

Så låt oss nu tillsammans fortsätta be och arbeta för visionen om en enad kyrka för en helad stad. Något stort är på gång.

Urban Ringbäck, ordförande Hjärta Göteborg

Mer om Hjärta Göteborg

info@hjartagoteborg.se

Hjärta Göteborg