fbpx

I bön för staden

Den här våren har inte liknat något annat och mycket som var planerat har fått ställas in och ibland ställas om. Vi som arbetar i de olika församlingarna har kämpat på och gjort vad vi kunnat för att fortsätta att vara kyrka, men i alla fall jag själv har ibland kunnat uppleva en känsla av isolering och osäkerhet. Därför var det så roligt när vi på pingstdagen kunde ta ett initiativ och fira gudstjänst tillsammans.

Det blev en fin stund där vi konkret fick be för vår stad och som vi fick dela med många, men kanske var sättet som den planerades och genomfördes på minst lika glädjande. Från det att vi var några församlingsledare som i slutet av april nappade på idén till att gudstjänsten sändes gick det bara några veckor och för mig som är ganska ny i det ekumeniska arbetet i Göteborg var det ett tecken på det goda och generösa ekumeniska klimatet som vi har i vår stad. Därför ser jag med stor förväntan fram mot att nu få bli en del av arbetet med Hjärta Göteborg!

Profeten Jeremia uppmanar oss att be för vår stad för och att göra allt för att få den att blomstra (Jer. 29:7). Det är ett viktigt uppdrag och därför så är det gott att vi nu får fortsätta att göra det här tillsammans.

Jag har fått förtroendet att vara en del av den grupp som skall planera för en ny gemensam gudstjänst även nästa pingst. Att få fundera över vad varje sammanhang kan bidra med kommer att bli spännande och att få fördjupa ett redan gott samarbete är en nåd att vara tacksam för.

Vi ber nog alla för vår stad i våra olika gudstjänster, men att få göra det tillsammans tror jag kan bli till en alldeles särskild välsignelse.

Maria Fässberg Norrhall,
pastor och föreståndare i S:t Jakobs kyrka, Equmeniakyrkan

info@hjartagoteborg.se

Hjärta Göteborg