fbpx

Att bygga med Guds hjälp!

I arbetet med Hjärta Göteborg har vi tydligt fått erfara Guds kallelse och ledning. Vår längtan är att människor i Göteborg ska få erfara Guds hjärta för var och en och för oss alla tillsammans. Ett hjärta som är fyllt av nåd och kärlek. Därför är det stort när kyrkor går samman för att evangeliet ska bli tydligt, inte minst när kyrkohistorien är så fylld av splittring.

Men den här våren ställer oss inför många nya frågor och svårigheter, både på kort och lång sikt.
Det handlar inte om tvivel på vad Gud har lagt på våra hjärtan – En enad kyrka för en helad stad – snarare blir det allt mer angeläget för varje dag som går. Snarare handlar det om hur detta konkret kan bli verklighet och när.

Broder Alois, ledare i kommuniteteten Taizé, skriver följande tänkvärda ord: Hur skulle vi i den här svåra tiden kunna låta bli att fråga oss: Vad väntar sig Kristus av oss? Vad erbjuder oss den Uppståndne, som kom för att vara med sina modfällda lärjungar trots de stängda dörrarna? Vad kallar han oss till idag? I de svårigheter som vi upplever nu, får vi vägledas av broder Rogers ord: ”Att inte bara stå ut med det som händer utan att bygga med det, med Guds hjälp.”

Gud möter oss alltid i verkligheten, inte när det är som vi önskar och hoppas, utan så som det faktiskt är. Det betyder att Gud kommer oss till mötes och kallar oss i den situation vi just nu befinner oss. Vår gemensamma kallelse är att lyssna och följa och att inte bara stå ut med det som händer utan bygga med det, med Guds hjälp.

Martin Lindh, Örgryte församling

Mer om Hjärta Göteborg

info@hjartagoteborg.se

Hjärta Göteborg