fbpx

Bli en del av Hjärta Göteborg

Hjärta Göteborg bygger på en gemensam längtan om en helad stad. För att lyckas med visionen är många privatpersoner, organisationer och församlingar med och bidrar. Alla bidrag - såväl personligt engagemang som ekonomiskt – är viktiga bidrag.

Så kan du bidra volontärt

Privatperson

Hjärta Göteborg arbetar på flera plan. För att arbetet skall bli så lyckosamt som möjligt är vi i behov av ideella krafter. Människor som från en bred kristenhet går samman och bidrar med sina gåvor, sin tid och sitt intresse.

Känner du att du har något att bidra med, mejla info@hjartagoteborg.se

Församling

Många församlingar och samfund har en önskan om att se den kristna kyrkan komma samman och göra en aktiv insats för att visa stadens invånare den kraft som kyrkorna tillsammans besitter. Men drivkraften handlar också om en längtan efter gemenskap och samverkan över samfundsgränserna.

Kanske vill din församling utmana en församling från ett annat samfund i någon form av turnering (idrott, musik el. dyl) och samtidigt passa på att samla in pengar till Hjärta Göteborg är ni välkomna att höra av er.

Kontakta oss gärna på info@hjartagoteborg.se

Företag

Att ta ansvar för det samhälle man verkar i blir alltmer självklart för de flesta företag. CSR (Corporate Social Responsibility) omfattar både ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor.

Det finns många affärsmässiga fördelar med att ta ett aktivt samhällsansvar. Större konkurrenskraft, bättre förutsättningar att stärka företagets varumärke och bättre koll på kundernas attityd till ditt varumärke.

Kanske vill ditt företag arrangera en välgörenhetskonsert, eller låta medarbetare dela ut matpaket bland hemlösa eller kanske hjälpa barn i problemskolor med läxor?

Hjärta Göteborg ger möjlighet till företag att tillsammans med en kyrka eller annan ideell förening skapa projekt som verkar för integration och motverkar utanförskap i Göteborg.

För mer information, info@hjartagoteborg.se

 

Vill du ge en gåva?

Det finns flera sätt att bli en del av Hjärta Göteborg, både för privatpersoner och för organisationer.

Våra samarbetspartners

  • logga Kristus Konungen _220307

info@hjartagoteborg.se

Hjärta Göteborg