fbpx

kyrkorna tillsammans

Hjärta Göteborg är en ekumenisk ideell förening vars syfte är att i samverkan med kyrkor och civilsamhälle arbeta för en helad stad.

Representanter från olika samfund

Styrelse

Styrelsen styr arbetet och har mandat att fatta beslut om inriktningen och de resurser (personellt och ekonomiskt) som står till förfogande. Styrelsen ska också ge stöd åt projektledaren så att Hjärta Göteborg kan genomföras på bästa sätt. I Styrelsen representeras av ledamöter från skilda samfund för att skapa en bred förankring i den kristna kyrkofamiljen. Styrelsens ledamöter fungerar också som ambassadörer för hela satsningen.

Styrelsen utgörs av Urban Ringbäck, Smyrnakyrkan (ordförande), Mimmi Edin, Räddningsmissionen, Alejandro Gallardo, Frälsningsarmén, Carl-Johan Holmberg, Saronkyrkan, Martin Lindh, Svenska kyrkan och Daniel Korol, GKR. Adjungerad är Eva Staxäng (projektledare).

Kontakt

Huvudman för Hjärta Göteborg

Göteborgs Kristna Råd

Göteborgs Kristna Råd (GKR) är kyrkorna tillsammans i Göteborg. Organisationen har 57 medlemskyrkor och inom dessa ryms de olika kristna traditionerna i staden. Det är ett forum för samtal och samverkan för stadens bästa. Oftast fyller församlingar och kyrkor sin funktion på egen hand, i sitt sammanhang och i sin lokala närhet. Ibland behövs det dock ett gemensamt handtag eller satsning.

Referensgrupp

Referensgruppens medlemmar består av representanter för flera av de samfund och kyrkliga organisationer som finns representerade i staden. Medlemmarna fungerar som ambassadörer för Hjärta Göteborg och förmedlar tankar, idéer och synpunkter både in i och ut från projektet till sina sammanhang.

Vill du vara med?

Kontakta Hjärta Göteborg 

Bidra till festen!

info@hjartagoteborg.se

Hjärta Göteborg © Budskapet kommunikation