fbpx

Tredelad gåva

Gåvan som kyrkorna ger är tredelad: en fest på temat Grattis Göteborg, en jubileumsskrift med del eller delar av bibeln och med tillhörande tankar och böner för staden, samt ett diakonalt spår med bland annat en insamling som skall bidra till att minimera ojämlikheter i staden. Visionen – En enad kyrka för en helad stad – har till syfte att visa Göteborg och göteborgarna att de kristna kyrkornas arbete i och för staden gör skillnad. Målet är att kyrkorna gemensamt i samband med Göteborgs 400-årsjubileum ger Göteborg en present som blir av bestående värde.

De tre gåvorna till Göteborg

Födelsedagsgåvan till staden är som nämnts tidigare en stor fest i samband med firandet men också en gåva som sträcker sig över lång tid med en önskan om ett rättvisare Göteborg. Gåvan är tredelad. Två av gåvorna till Göteborg sätter fokus på pingsthelgen 2021.

Grattis Göteborg

Grattis Göteborg! är temat för den fest som Hjärta Göteborg vill ge staden och dess invånare. En födelsedagsfest med nåd, fred och försoning i fokus (pingstafton 2021). Det planeras också för en gemensam gudstjänst (pingstdagen 2021). Denna gåva vill skapa en känsla av enighet och samhörighet och är också startskottet för den insamling som ligger till grund för fonden (mer om den nedan) och blir också ett tillfälle att bygga relation till människorna i Göteborg.

Jubileumsbibeln

Jubileumsbibeln är en bok eller annan trycksak med en eller delar av bibeln och med personliga hälsningar, önskningar och böner om tro, hopp och kärlek. Boken vill sprida det glada budskapet på ett lättillgängligt sätt till en stad som präglas av sekularisering.

Det sociala arbetet

Den tredje gåvan är långsiktig och riktar sig mot det sociala och diakonala arbete som stadens olika kyrkor bedriver i Göteborg. Genom en insamlingsfond vill Hjärta Göteborg inspirera till nya gemensamma initiativ och uppmuntra till samarbete för att minska klyftorna i en segregerad stad. Fonden ska på ett tydligt sätt verka för att den orättvisa fördelning av resurser som präglar Göteborgs olika områden minimeras.

Fonden har två övergripande mål:

1. Att öka kyrkornas sociala engagemang i Göteborg.

2. Att öka samverkan mellan församlingar och diakonala organisationer i Göteborg.

Mer om vår gåva till staden

info@hjartagoteborg.se

Hjärta Göteborg