fbpx

Något stort ligger i luften

Några få gånger i livet infinner sig en känsla av att nu händer det något stort som man inte riktigt har ord för. Något som går utanför ens ramar, där inte minnen och tidigare erfarenheter räcker till som referenser. Det som sker är något som inte går att kontrollera, man vet inte riktigt var det tar vägen och det känns som att det är så det ska vara. För mig har Hjärta Göteborgs framväxt varit av den kalibern. Jag vill ogärna använda ordet ”projekt”. Då passar det ibland missbrukade ordet ”vision” bättre. En vision är ju framtidsbild som får många hjärtan att börja klappa i takt. Den respons vi har mött har varit fantastisk. Då inte bara hurrarop, utan viktiga beslut har tagits, gåvor har börjat strömma in och många människor har visat vilja att ge tid och engagemang. Jag tycker inte man ska ha bråttom med att sätta ord på en vision. Så var det också när Hjärta Göteborg växte fram. Vi smakade på många formuleringar. Men i den första storsamlingen landade det i orden ”En enad kyrka för en helad stad”.

• Detta är en vision som är djupt förankrad i kyrkans kallelse till enhet och tjänst.

• Den berör också längtan som finns på djupet i alla delar av kristenheten.

• Den knyter också tydligt an till stadens visionsarbete inför dess 400- årsjubileum.

• Den adresserar också den segregation på många områden som är den stora utmaningen för vårt samhälle.

Så låt oss nu tillsammans fortsätta be och arbeta för visionen om en enad kyrka för en helad stad. Något stort är på gång.

Urban Ringbäck, ordförande Hjärta Göteborg

Mer om Hjärta Göteborg

info@hjartagoteborg.se

Hjärta Göteborg