fbpx

Författare: Emma Gunnarsson

Vi är med! 2-5 juni på Göteborg 400-årsjubileum 2023

Göteborg & co har bjudit in oss att vara en del av firandet i Frihamnen 2-5 juni 2023. Detta innebär att vi kommer finnas på plats med en monter under alla dagar, samt att vi lördag 3 juni har hand om programmet på stora scenen i nästan två timmar. Göteborg & co vill att vi bjuder på en show med artister, men också att vi visar Göteborgarna vad vi som kyrka är och gör.

Vi har valt att ha fokus på ungas fysiska, psykiska och existentiella hälsa.

Vi kommer att:
– Visa upp vad vi har för verksamheter och möjligheter för unga i våra församlingar.
– Presentera ett eller flera nya initiativ som en Gåva till staden.

Vi hoppas att er församling vill vara med och engagera er dessa dagar, så att vi tillsammans visar upp vad kyrkan gör för vår stad. Vi kommer behöva bemanna monter, personer som syns på området, praktiskt folk, ja alla behövs helt enkelt.. Hör gärna av er till mig om ni redan nu vill ”signa” upp er församling. 

Vi kommer snart gå ut med tydligare anmälningsformulär.

Men det kommer också hända andra grejer med start helgen innan.

Här ser ni det planerade programmet:

(Detta är preliminärt, men vi vill att ni ska få så mycket info som möjligt i förväg)

26/5 kl 18.00 – 28/5 kl.11.00 Bönehelg
Vi ber dygnets alla timmar den helgen, i kyrksalen på EBF, fram till Gudstjänstens start då vi tillsammans vandrar till gudstjänsten.

28/5 kl 15.00 (Pingstdagen) Gemensam gudstjänst någonstans i centrala Göteborg, förhoppningsvis utomhus.

2/6 Gud <3 Göteborg – Ungdomsgudstjänst med bl.a Sebastian Stakset

2-5/6 Monter i Frihamnen Göteborgs 400-årsjubileum. Där vi visar upp vad vi gör för unga i vår stad.

3/6 En enad kyrka för en helad stad. Stora Scenen i Frihamnen Stor gospelkonsert med Solid Gospel och flera spännande artister. (Mer info kommer under våren)

Mobilisering Hjärta Göteborg

3 & 4 FEBRUARI KL 12-15 I SARONKYRKAN

Träff inför Göteborgs 400-årsfirande 2-5 juni 2023.

Nu är det dags att vi tillsammans får igång folket i våra kyrkor. För snart är det dags för Göteborgs 400-årsfirande och vi ska vara med!

Därför bjuder vi nu in alla som vill engagera sig och visa upp vad ni gör i er kyrka  i Hjärta Göteborgs “monter” i Frihamnen 2-5 juni 2023. 

Hjärta Göteborg har fått en inbjudan att vara med på Göteborgs 400-årsfirande i Frihamnen. Lördagen 3 juni har vi fått 1,45 timma på stora Scenen, där vi får chansen att bjuda på en riktigt stor gospelkonsert och flera spännande artister som t.ex Samuel Ljungblahd, Sebastian Stakset, Gladys del Pilar m.fl. Vi har också fått en stor yta på området, där vi får chansen att visa upp vad kyrkan gör för unga i Göteborg under alla 4 dagar.
Vilken chans och vi hoppas att ni i er församling vill vara med. 

Därför bjuder vi nu in alla församlingar och organisationer inom Hjärta Göteborg att komma 3 & 4 februari, där vi informerar vad som kommer hända mellan 28 maj – 5 juni. Men främst där vi tillsammans skapar engagemang och tänker till hur vi tillsammans visar upp vårt fantastiska arbete i våra församlingar. 

Referensgrupper från de olika samfunden och församlingar ha redan nu börjat spåna kring vilka saker vi vill ha i vår “monter” och där ingår tankar kring bl.a Scouter, Dans, Återbruk/Second hand, LAN/Minecraft, Kyrkfika, samtalsplatser m.m.… men än är det öppet att komma med nya ideer och det är därför vi vill att ni alla kommer. 

För att så många som möjligt ska ha chansen att komma bjuder vi in till två identiska dagar. 

Fredag och lördag.

INNEHÅLL PÅ TRÄFFEN:

Lunch & fika

Presentation av Hjärta Göteborg och Göteborgs 400-årsfirande och hur du du kan engagera dig i Hjärta Göteborgs del i firandet. 

Brainstorming/idé-workshop där vi delar upp oss i var alla vill engagera sig i. 

Dra ihop ett gäng från er kyrka och kom, alla är välkomna. 

Vi vill ha en bredd av olika människor, åldrar och kunskapet med i detta arbete, så tänk inte att “detta är nog inget för mig”, för detta är ett gemensamt projekt som alla får plats i, för vi gör det inte för oss själva, utan för vår älskade stad, för att på ett enkelt sätt visa att vi står enade som kyrka, för att vi vill göra vår stad lite helare. 

Vi kommer från alla kyrkofamiljer och samfund och vår gemensamma uppgift är att sprida Jesu kärlek till vår älskade stad. 

Välkomna!

ANMÄLAN 
Fredag 3 februari 12-15
Lördag 4 februari 12-15

Ladda ner: Material att använda i församlingens sociala medier och affisch.

I Jesu namn – ekumenisk nyårsgudstjänst

Domkyrkan 1 januari 2023 kl. 17.00

Medverkande:
Predikan av Kyrkoherde Pär-Anders Feltenheim från Kristus Konungens församling, Katolska kyrkan.
Stefan Hiller, domprost.
Musik med Carina och Urban Ringbäck, Michael Jeff Johnson och Lina Lindkvist.
Företrädare för församlingar inom Göteborgs Kristna Råd.

Här kan ni ladda ner affisch m.m. för att använda i er församling.

Vi ber tillsammans för Göteborg

Vi ber tillsammans för vår stad. Vi ses hos EBF – Evangeliska Brödraförsamlingen på Kungsgatan 45.

Datumen för bönesamlingarna är: 12 januari, 9 februari, 9 mars, 13 april, 11 maj, 8 juni.

Vi ses kl 18:00 för fika och 18:30 bön för staden. 
17:00 Öppet bönerum med Delta House of Prayer (nätverket för 24-7 Bön i Gbg) 

Träff för kommunikatörer

Du som arbetar som kommunikatör eller har ansvar för kommunikation i din församling är välkommen till denna träff. Vi kommer informera och samtala om vad Hjärta Göteborg är och hur vi tillsammans kan samarbeta för att sprida info och engagemang i Göteborgs församlingar.

Vi ses i Smyrnakyrkan 18 november kl. 11.00, då bjuds du på lunchmacka och vi har ett samtal kring arbetet med Hjärta Göteborgs kommunikation.

 Anmäl dig till emma.gunnarsson@hjartagoteborg.se senast 15/11.

Ser fram emot att träffa dig!

/Emma Gunnarsson
Kommunikatör
0762-36 73 88

Bön för Göteborg

Bön för Göteborg och det som ligger på våra hjärtan.Välkommen du som vill be tillsammans för vår stad.
Plats: Kungsgatan 45, på EBF (Evangeliska Brödraförsamlingen)

Se Göteborgs unga

Varmt välkommen att anmäl dig till Mötesplats Hjärta Göteborg.

Fredagen den 30 september kl. 12.00 -15.00 i Saronkyrkan, Brunnsgatan 3.

Det är nu det händer, det som vi har väntat på! Nu vet vi mer

På nästa mötesplats kommer vi få information av bl.a Hjärta Göteborgs styrelse och ledningsgrupp  om hur Göteborgs kyrkor och kristna organisationer via Hjärta Göteborg kommer bidra in i firande av Göteborg 400 år försommaren 2023.

En del av firandet blir att samla in pengar till framtida insatser för att göra skillnad för unga göteborgares existentiella hälsa. 
Nästa Mötesplats tema är därför “Se Göteborgs unga”.

Dörrarna öppnar 11.30.  
Lunch serveras från kl 11.45 – 12.15 .
Programmet börjar kl 12.30. 

Innehåll:

Del 1: Göteborgs unga idag

Efter inledning av representanter från Svenska kyrkan och Räddningsmissionen får vi inblick från ett par unga göteborgare samt perspektiv från drogförebyggare Håkan Fransson, Öckerö kommun med flera som i sina professioner arbetar för ungas välmående.

Följ oss på sociala medier @hjartagoteborg  för info om fler medverkande.


Del 2: Workshop

I samband med firandet 2023 vill vi visa upp vad vi som kyrkor och organisationer gör via korta små filmer. Studieförbunden Sensus och Bilda ger dig en workshop med inspiration om hur ditt sammanhang kan kommunicera vad som görs för Göteborgs unga idag.

Anmäl dig här:
senast tisdagen den 27 september kl. 9.00

Lunchen är en matigare vegetarisk sallad, beställs från ResursRätt som drivs av Räddningsmissionen.  

Vi planerar för ett  inspirerande och matnyttigt möte oss alla som är en del i Mötesplats Hjärta Göteborgs gemensamma arbete. Välkommen med, du och din kyrka/organisation är viktig!

Vidarebefordra gärna inbjudan i ditt nätverk.

Väl mött!

Mimmi Edin och Emma Nilsson

Har du frågor: motesplats@hjartagoteborg.se   

Nu kör vi

Den 4 mars 2022 hade vi ett uppstartsmöte för Hjärta Göteborg, då vi tog avstamp och sa: NU KÖR VI! 

Tillsammans är vi en enad kyrka för en helad stad!
När beskedet kom att Göteborgs 400-årsfirande flyttades fram till 2023 på grund av pandemin, blev vi först nedstämda, men snart insåg vi möjligheten i att få två år extra att fortsätta förbereda arbetet med Hjärta Göteborgs olika grenar. Vid denna uppstart samlades många till en grundlig genomgång av vad som ligger framför oss i arbetet med Hjärta Göteborg.

Stefan Hiller, ordförande för GKR tillika domprost i Domkyrkan uttrycker bra vad Hjärta Göteborg är:
”Nu är det en omstart. Den entusiasm som fanns före pandemin ska nu få fortsätta. Många församlingar och samfund i stan bidrar. Genom bön och arbete bidrar vi till en bra plats att leva på. Genom jubileet kom det in ytterligare en aspekt. Det som Hjärta Göteborg har lyft och som är det stora och häftiga är att vi aldrig kan vara nöjda med att leva i en segregerad stad. Vi vill verka för en helad stad. Och vi vill göra det som en enad kyrka för vår stad.”

Ny projektledare
Magnus Nilsson, ny projektledare presenterade sig på mötet. Bor i Västra Frölunda, betraktar sig som en ”sann ekumen”. Har sina rötter i EFS, numera i den Katolska kyrkan och har en hustru som är pingstvän. Han sa att det är med stor ödmjukhet och viss bävan som han går in för att leda detta projekt. Ha med Magnus i era böner!

Hur startade allt?
Bakgrunden till projektet har sin utgångspunkt i den stora flyktingkrisen 2015. När Urban Ringbäck inför jubileet uppsökte bland annat politiker och företrädare för Göteborg & Co visade det sig att de inte hade tänkt in kyrkorna i firandet. Det har nu förändrats och kyrkornas medverkan genom Hjärta Göteborg är numera en självklar del. ”Kanske var det bra att firandet sköts upp, vi har fått tid att landa. Vi har upplevt att Hjärta Göteborg har vuxit fram ur fyra stora kriser: flyktingkrisen 2015, klimatkrisen, coronakrisen och nu det rådande världsläget – om freden i Europa. Många olika lågtryck har sammanfallit. Det vi lärt oss i dessa kriser är vi går samman – i våra familjer och i samhället. Det är en strategisk handling att samlas. Behovet av närhet och tröst har gjort att vi måste samlas.

De olika grenarna inom Hjärta Göteborg.

Mötesplats Hjärta Göteborg:  Mimmi Edin berättar: Under 2021 bjöd vi in till fyra mötesplatser där pastorer, präster, diakoner och volontärer träffades för kunskapsutveckling, gemensam reflektion, nätverkande, samtal och bön. Visionen för Mötesplats Hjärta Göteborg är att församlingar och diakonala organisationer i Göteborg utifrån sin tro och identitet tillsammans ska bidra till en helad stad.

FestgruppenUrban Ringbäck berättar att denna grupp tagit mest stryk under pandemin. Kvar står att Pingsten 2023 går startskottet för det som det sociala spåret arbetat fram. Det blir en fest en på Pingstafton. ”Vi har kvar en preliminärbokning på Scandinavium, men är också öppna för annan plats. Hela den helgen blir också ett tillfälle då vi hoppas på en stor ekumenisk gudstjänst: inne eller ute. Vi kommer informera längs vägen och tar gärna emot inspel från oss alla.

JubileumsbibelnEva Staxäng berättar att tiden är knapp till själva firandet. Festen och det sociala spåret (numera Mötesplats Hjärta Göteborg) kommer ta tid att planera. Viktigt är också att arbeta med hur Mötesplats Hjärta Göteborg på bästa sätt kan fortleva även efter 2023. Av den anledningen läggs inte störst fokus på en utgåva av något slag att dela ut. Men det är inte omöjligt att detta på något sätt kan vävas in i festen.

Bönegruppen: Mats Linde och Emma Boije poängterar att det är viktigt att vi som syskon kommer samman och ber. ”Bönen genomsyrar alla de olika spåren, men vi väljer ändå att ha specifika bönesamlingar. Detta är allas bönesamling och alla är välkomna. Bönesamlingarna i Hjärta Göteborg kommer att inkludera våra olika bönespråk och vi kommer tillsammans i bönen precis som dem vi är”. Emma uppmanar alla att komma på dessa samlingar och också att sprida information om dem. Det kommer att vara öppna samlingar och särskilda samlingar för präster och pastorer kommer att hållas. En pilgrimsvandring med bön för staden kommer att hållas. Mats och Emma, som är sammankallande för bönegruppen har också fått uppdraget att skriva en särskild bön för Hjärta Göteborg.


Till dig som läser det här: be för Hjärta Göteborg, uppmana människor i din närhet att engagera sig i arbetet! Det gäller såväl lokalt i församlingarna som direkt i projektets olika delar.
Kontaktpersoner är:
Bönegruppen – Emma Boije  emmaboije@gmail.com
Festen – Urban Ringbäck urban.ringback@smyrna.se
Mötesplats Hjärta Gbg  – Mimmi Edin mimmi.edin@raddningsmissionen.se

Notera också tiden 5 juni kl 15.00 då vi tillsammans firar en Gudstjänst i Slottsskogen. Mer info kommer om det.

/Magnus Nilsson, projektledare Hjärta Göteborg

info@hjartagoteborg.se

Hjärta Göteborg