fbpx

Grattis Göteborg!

Ett unikt samarbetsprojekt har precis inletts med sikte på pingsten 2021 då kulmen på firandet är festen ”Grattis Göteborg” som kommer att hållas någonstans centralt i staden med mingel, musik och tal av inbjudna gäster. 

När någon man älskar fyller jämna år vill man inte missa chansen att visa sin kärlek och uppskattning.

Är man många som känner likadant för jubilaren går man samman för att få till något riktigt stort och fint, något som blir av bestående värde.

Syftet med Hjärta Göteborg är att ge staden en födelsedagsgåva som dels bygger på en stor fest i samband med firandet, dels sträcker över lång tid med en önskan om ett rättvisare Göteborg.

Detta händer 2021

400-årsjubileet 2021 vill på många sätt bidra till en levande stad och där nya mötesplatser skapas. Ett stort fokus ligger på områden som hållbarhet, demokrati och inkludering.

Vill du vara med och göra skillnad?

Hjärta Göteborg bygger på en gemensam längtan om en helad stad. För att lyckas med visionen är många privatpersoner, organisationer och församlingar med och bidrar. Alla bidrag - såväl personligt engagemang som ekonomiskt – är viktiga bidrag.

Kyrkorna tillsammans

Huvudman för satsningen är Göteborgs Kristna Råd (GKR), som har 57 medlemskyrkor i staden, och täcker in de olika kristna traditionerna. 

info@hjartagoteborg.se

Hjärta Göteborg © Budskapet kommunikation