fbpx

Hjärta Göteborg är kyrkornas gemensamma satsning inför Göteborgs 400-årsjubileum

En enad kyrka för en helad stad

GÖTEBORG 2023

Hjärta Göteborg följer med och ställer in siktet på 2023.
Arbetet fortsätter utifrån visionen: "En enad kyrka för en helad stad”, om än med en förändrad tidsplan.
Vår förhoppning är att det kan ge Hjärta Göteborg än större möjligheter att göra avtryck i staden och att vi får möjlighet att än mer stärka och fördjupa det ekumeniska arbete som påbörjats i och med vårt gemensamma projekt.

Nu kan du även följa oss på sociala medier: Facebook och Instagram

Läs årsredovisningen för 2021 här.

En gåva av bestående värde

När Göteborg firar 400 år vill vi visa göteborgarna att vi tar stadens utmaningar på allvar. Till en början vill vi berätta om vår ambition: att tillsammans medverka till att jämna ut och minska klyftorna i staden.

En gemensam satsning

Välkommen till Hjärta Göteborg som är kyrkornas gemensamma satsning inför Göteborgs 400-årsjubileum år 2023. Redan nu är vi många som vill visa Göteborg vår kärlek! 

Bli en del av Hjärta Göteborg

Satsningen bygger på en gemensam längtan om en enad kyrka för en helad stad, och för att lyckas med visionen är många församlingar och samfund med och bidrar. Alltså är alla bidrag - såväl personligt engagemang som ekonomiskt – viktiga bidrag.

Grattis Göteborg!

Ett unikt samarbetsprojekt har precis inletts med sikte på pingsten 2023 och kulmen på firandet är festen ”Grattis Göteborg” som kommer att hållas i Göteborg. Då bjuder vi på mingel, musikframträdanden och tal av inbjudna gäster. 

Pingsthelgen 2023

fokus för jubileumsåret

Fram till pingsten 2023 kommer flera projekt och aktiviteter att startas, och så småningom kommer det att finnas mycket du kan engagera dig i.


Tillsammans för Göteborg

År 2023 firar Göteborgs stad 400 år. Idag finns över hundra kristna församlingar i Göteborg med en gemensam tro, en gemensam kallelse och ett gemensamt uppdrag.

info@hjartagoteborg.se

Hjärta Göteborg