fbpx

kyrkan tillsammans

Hjärta Göteborg är en ekumenisk ideell förening vars syfte är att i samverkan med kyrkor och civilsamhälle arbeta för en helad stad.

Hjärta Göteborg är ett brett samarbete mellan kyrkorna, deras sociala verksamheter och hjälporganisationer som Räddningsmissionen, Stadsmissionen, Reningsborg, m.fl.  

Allt startade redan 2015 i ett samtal mellan kyrkorna och staden bland annat utifrån stadens sociala utmaningar under den stora flyktingströmmen, men också inför 400-årsjubileet. Kontakt togs med Göteborg & Co och sedan dess har vi funnits med som en av de officiella jubileums-arrangörerna.

2019 fick Hjärta Göteborg en fastare organisation, under Göteborgs Kristna Råd och sedan dess har ett arbete varit igång där vi tillsammans har landat i det som också är staden tema 2023 nämligen unga göteborgares hälsa. I begreppet lägger vi både fysisk, psykosocial, och existentiell hälsa. 

2023 kommer vi vara med på Göteborgs 400-årsfirande i Frihamnen och ha en monter på plats, samt ha hela 90 minuter på stora scenen, där vi får chansen att visa Göteborg vad kyrkorna gör för vår stad, samt bjuda på flera spännande artister.

Representanter från olika samfund

Styrelse

Styrelsen styr arbetet och har mandat att fatta beslut om inriktningen och de resurser (personellt och ekonomiskt) som står till förfogande. Styrelsen ska också ge stöd åt projektledaren så att Hjärta Göteborg kan genomföras på bästa sätt. Styrelsen representeras av ledamöter från skilda samfund för att skapa en bred förankring i den kristna kyrkofamiljen. Styrelsens ledamöter fungerar också som ambassadörer för hela satsningen.

Styrelsen utgörs av Urban Ringbäck, Smyrnakyrkan (ordförande), Elin Alm, Equmeniakyrkan, Carl Johan Holmberg, Saronkyrkan, Martin Lindh, Svenska kyrkan och Daniel Pauchard, Katolska kyrkan. Tobias Ålöw GKR,  Adjungerad är Magnus Nilsson (projektledare).

Den operativa arbetsgruppen utgörs av Urban Ringbäck, Carl Johan Holmberg, Magnus Nilsson, Mimmi Edin och Eva Staxäng.

Kontakt

Huvudman för Hjärta Göteborg

Göteborgs Kristna Råd

Göteborgs Kristna Råd (GKR) är kyrkorna tillsammans i Göteborg. Organisationen har 57 medlemskyrkor och inom dessa ryms de olika kristna traditionerna i staden. Det är ett forum för samtal och samverkan för stadens bästa. Oftast fyller församlingar och kyrkor sin funktion på egen hand, i sitt sammanhang och i sin lokala närhet. Ibland behövs det dock ett gemensamt handtag eller satsning.

Referensgrupp

Referensgruppens medlemmar består av representanter för flera av de samfund och kyrkliga organisationer som finns representerade i staden. Medlemmarna fungerar som ambassadörer för Hjärta Göteborg och förmedlar tankar, idéer och synpunkter både in i och ut från projektet till sina sammanhang.

Vill du vara med?

Kontakta Hjärta Göteborg 

Sponsring

info@hjartagoteborg.se

Hjärta Göteborg