fbpx

Hjärta Göteborg - det sociala spåret

Den tredje gåvan är långsiktig och riktar sig mot det sociala och diakonala arbete som stadens olika kyrkor bedriver i Göteborg.

Denna gåva till Göteborg vill inspirera till nya gemensamma initiativ och uppmuntra till samarbete för att minska klyftorna i ett segregerat Göteborg. För att skapa förutsättningar för detta arbete upprättas en insamlingsfond som ska verka för integration och motverka utanförskap och ensamhet.

info@hjartagoteborg.se

Hjärta Göteborg © Budskapet kommunikation