fbpx

Hjärta Göteborg är kyrkornas gemensamma satsning inför Göteborgs 400-årsjubileum

En enad kyrka för en helad stad

Göteborg 2021

Kommunstyrelsen i Göteborg har fattat beslut om att skjuta upp firandet av staden till år 2023.

Hjärta Göteborg följer med och ställer in siktet på 2023. Arbetet fortsätter utifrån visionen: "En enad kyrka för en helad stad”, om än med en förändrad tidsplan. Vår förhoppning är att det kan ge Hjärta Göteborg än större möjligheter att göra avtryck i staden och att vi får möjlighet att än mer stärka och fördjupa det ekumeniska arbete som påbörjats i och med vårt gemensamma projekt.

Göteborgsversionen av The Blessing

Som en inledande gåva till Göteborg har 18 kyrkor gått samman och ger här göteborgsversionen av "the Blessing". Hjärta Göteborg hoppas och önskar - med denna video - att ni alla får en varm och välsignad sommar. Väl mött i höst.

Swisha dina kollekt eller din gåva till

123 567 8511

Nu kan du även följa oss på sociala medier: Facebook och Instagram

En gåva av bestående värde

När Göteborg firar 400 år vill vi visa göteborgarna att vi tar stadens utmaningar på allvar. Till en början vill vi berätta om vår ambition: att tillsammans medverka till att jämna ut och minska klyftorna i staden.

En gemensam satsning

Välkommen till Hjärta Göteborg som är kyrkornas gemensamma satsning inför Göteborgs 400-årsjubileum år 2021. Redan nu är vi många som vill visa Göteborg vår kärlek! Pingstdagen 2020 tjuvstartar vi, och firar staden med en gemensam ekumenisk gudstjänst. Då kan du se gudstjänsten via en länk på vår hemsida, men också på många andra kyrkors och församlingars hemsidor runt om i Göteborg. Inom kort kommer mer information.

Bli en del av Hjärta Göteborg

Satsningen bygger på en gemensam längtan om en enad kyrka för en helad stad, och för att lyckas med visionen är många församlingar och samfund med och bidrar. Alltså är alla bidrag - såväl personligt engagemang som ekonomiskt – viktiga bidrag.

Grattis Göteborg!

Ett unikt samarbetsprojekt har precis inletts med sikte på pingsten 2021 och kulmen på firandet är festen ”Grattis Göteborg” som kommer att hållas i Göteborg. Då bjuder vi på mingel, musikframträdanden och tal av inbjudna gäster. 

Pingsthelgen 2021

fokus för jubileumsåret

Fram till pingsten 2021 kommer flera projekt och aktiviteter att startas, och så småningom kommer det att finnas mycket du kan engagera dig i.


Tillsammans för Göteborg

År 2021 fyller Göteborgs stad 400 år. Idag finns över hundra kristna församlingar i Göteborg med en gemensam tro, en gemensam kallelse och ett gemensamt uppdrag.

info@hjartagoteborg.se

Hjärta Göteborg © Budskapet kommunikation